Klaar voor hoogwaardige en aandachtige zorgverlening, zonder bijzaken?

COVID-19: Meer handen aan het bed.

Mobilisatie van de zorg omtrent het COVID-19 virus. Meld je aan als zorgverlener en maak het verschil.
Een samenwerking van diverse ketenpartners.

Franchisenemer worden?

Richt je op wat écht belangrijk is: kwalitatieve zorg.
Laat de rest aan ons over.

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Op extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht.

Bijna 10.000 aanmeldingen voor extra zorgpersoneel.

Eén platform voor het koppelen van coronahulptroepen aan zorginstellingen Nu het coronavirus de zorgsector onder druk zet, melden duizenden enthousiaste zorgmedewerkers zich om zorgorganisaties de...

E-health training voor ketenpartners

Jouw zorgorganisatie wenst een nieuwe zorginnovatie te implementeren of op te schalen, maar je bent nog zoekende naar de juiste manier.

Ambulance NL helpt je hier graag verder mee.

Wij bieden nu een uniek, op maat gemaakt, opschalings- en implementatietraject e-health aan voor zorgaanbieders. Samen met jou gaan we kijken naar de beste manier om jouw zorginnovatie in de organisatie te implementeren of op te schalen. Daarbij begeleiden wij jou met onze financiële, juridische en organisatie-psychologische achtergrond en jarenlange ervaring in het bedrijfsleven naar een succesvolle implementatie en opschaling.

Wij verzorgen tweeëneenhalve dag individueel op afstand of op locatie consultancy, training en ondersteuning. Daaropvolgend organiseren wij een halve dag met alle deelnemers tezamen een meeting, om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. Ook krijgt jouw organisatie van ons een schriftelijk plan van aanpak

Zorg anno 2020
Geoptimaliseerde patiëntgerichte zorg

Ambulance NL fungeert als koepelorganisatie binnen diverse zorgterreinen om optimalisatie te stimuleren en kwaliteit te waarborgen. 

Innovatieve oplossingen in de zorg

Optimalisatie van processen

Doelgerichte zorgverlening

Overzicht in zorgaanbod

Vragen of opmerkingen? We staan voor je klaar!