De patiënt centraal in een gestroomlijnd netwerk van zorgverleners.

Een afstudeerproject over value based healthcare.

E

Scroll verder

Sam van Meijel

"Een patiëntenbeleving in abstracte en surrealistische vorm."

Value Based Healthcare

Deze korte film visualiseert de beleving van een kankerpatiënt in een wirwar van zorgaanbieders. Dit afstudeerproject had als doelstelling een appel te doen op de vele zorgverlenende instanties dat ons land kent en hen op te roepen tot samenwerking.